Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Vì mạch cỉnh lưu dùng điôt tiếp mặt

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X