Chọn phát biểu sai:

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chọn phát biểu sai:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Vì các phát biểu trên đều đúng.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X