Nhiệm vụ của khối vi xử lí và điều khiển:

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhiệm vụ của khối vi xử lí và điều khiển:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhiệm vụ của khối vi xử lí và điều khiển nhận lệnh điều khiển từ xa hay từ phím bấm để điều khiển các hoạt động của máy thu hình

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X