Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng

Đề trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 27 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập kiến thức đã học về hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng.

Câu 1. Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng có nhiệm vụ:

A. Cung cấp xăng vào xilanh động cơ

B. Cung cấp không khí vào xilanh động cơ

C. Cung cấp hòa khí vào xilanh động cơ

D. Cung cấp hòa khí sạch vào xilanh động cơ

Câu 3. Hệ thống nhiên liệu ở động cơ xăng có:

A. Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí

B. Hệ thống phun xăng

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 5. Khối nào sau đây không thuộc sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí ở động cơ xăng?

A. Thùng xăng

B. Bầu lọc xăng

C. Bộ điều chỉnh áp suất

D. Bộ chế hòa khí

Câu 6. Sơ đồ khối hệ thống phun xăng không có khối nào sau đây?

A. Các cảm biến

B. Bộ điều khiển phun

C. Bộ điều chỉnh áp suất

D. Bộ chế hòa khí

Câu 7. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Bộ điều chỉnh áp suất giữ cho áp suất xăng ở vòi phun luôn ổn định.

B. Bộ điều khiển phun điều khiển chế độ làm việc của vòi phun.

C. Vòi phun được điều khiển bằng tín hiệu điện

D. Bơm hút xăng từ thùng đến đường ống nạp

Câu 10. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Thùng xăng chứa xăng

B. Bầu lọc xăng lọc sạch cặn bẩn lẫn trong xăng

C. Bầu lọc khí lọc sạch cặn bẩn lẫn trong không khí

D. Bẩu lọc khí lọc sạch bụi bẩn lẫn trong không khí

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6D
Câu 2ACâu 7D
Câu 3CCâu 8B
Câu 4ACâu 9C
Câu 5CCâu 10C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X