Sơ đồ khối hệ thống phun xăng không có khối nào sau đây?

03/12/2020 70

Câu Hỏi:
Sơ đồ khối hệ thống phun xăng không có khối nào sau đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X