Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Lý số 3

Thử sức ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Lý đề số 3 bám sát phân bổ chương trình học Vật lý lớp 11, 12.

Câu 8. Trong thí nghiệm về hiện tượng quang điện, người ta cho quang êlectron bay vào một từ trường đều theo phương vuông góc với các véctơ cảm ứng từ. Khi đó bán kính lớn nhất của các quỹ đạo êlectron sẽ tăng khi

A. giảm cường độ chùm sáng kích thích

B. tăng bước sóng của ánh sáng kích thích

C. tăng cường độ chùm sáng kích thích

D. giảm bước sóng của ánh sáng kích thích

Câu 9. Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của

A. phôtôn giảm dần khi nó đi xa dần khỏi nguồn sáng phát ra nó

B. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc có thể khác nhau

C. một phôtôn tăng lên khi bước sóng ánh sáng giảm xuống

D. phôtôn không thady đổi khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt

Câu 11. Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều

A. chỉ được đo bằng các ampe kế xoay chiều

B. được xác định dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện

C. bằng giá trị trung bình chia cho 2

D. bằng giá trị cực đại chia cho 2

Câu 17. Trong phản ứng hạt nhân không có định luật bảo toàn khối lượng vì các hạt nhân của các nguyên tố khác nhau có

A. khối lượng khác nhau

B. độ hụt khối khác nhau

C. số khối khác nhau

D. điện tích khác nhau

Câu 20. Các hạt nhân nặng (Uran, Plutôni..) và hạt nhân nhẹ (Hiđrô, Liti...) có chung điểm nào sau đây ?

A. Là nhiên liệu cho các phản ứng hạt nhân toả năng lượng

B. Gây phản ứng dây chuyền

C. Tham gia phản ứng nhiệt hạch

D. Có năng lượng liên kết lớn

Câu 23. Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng?

A. Chu kỳ của sóng chính bằng chu kỳ dao động của các phần tử dao động.

B. Tốc độ của sóng chính bằng tốc độ dao động của các phần tử dao động.

C. Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử dao động.

D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ.

Câu 31. Trong dao động duy trì, năng lượng cung cấp thêm cho vật có tác dụng

A. làm cho động năng của vật tăng lên

B. bù lại sự tiêu hao năng lượng vì lực cản mà không làm thay đổi chu kì dao động của vật

C. làm cho li độ của dao động không giảm xuống

D. làm cho tần số dao động không giảm đi

Câu 36. Đối với dao động cơ điều hòa của một chất điểm thì khi chất điểm đi đến vị trí biên nó có

A. vận tốc bằng không và gia tốc cực đại

B. vận tốc cực đại và gia tốc bằng không

C. vận tốc bằng không và gia tốc bằng không

D. vận tốc cực đại và gia tốc cực đại

Câu 40. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Điện từ trường xuất hiện xung quanh một chỗ có tia lửa điện

B. Nếu tại một nơi có một điện trường không đều thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường xoáy

C. Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy

D. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường

đáp án Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Lý số 3 có đáp án

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 21C
Câu 2BCâu 22D
Câu 3BCâu 23B
Câu 4CCâu 24A
Câu 5BCâu 25C
Câu 6ACâu 26D
Câu 7ACâu 27A
Câu 8DCâu 28C
Câu 9DCâu 29D
Câu 10ACâu 30B
Câu 11BCâu 31B
Câu 12DCâu 32B
Câu 13ACâu 33C
Câu 14BCâu 34D
Câu 15DCâu 35D
Câu 16DCâu 36A
Câu 17BCâu 37D
Câu 18ACâu 38C
Câu 19CCâu 39C
Câu 20ACâu 40B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X