Đề thi thử môn Toán tốt nghiệp THPT 2021 trường Hàn Thuyên - Bắc Ninh (mã đề 105)

Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán của trường THPT Hàn Thuyên tỉnh Bắc Ninh gồm 50 câu hỏi với thời gian làm bài là 90 phút

Câu 5. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau?

A. $C_{10}^{4}$

B. $9 . A_{9}^{3}$

C. $A_{10}^{4}$.

D. $9 . C_{9}^{3}$

Câu 10. Hàm số nào sau đây không có cực trị?

A. $y=x^{3}+3 x+1$

B. $y=x^{2}-2 x$

C. $y=x^{3}-3 x-1$

D. $y=x^{4}+4 x^{2}+1$

Câu 11. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ sau

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ sau B. hình ảnh

A. $y=x^{4}-3 x^{2}$.

B. $y=x^{3}-3 x^{2}$.

C. $y=-x^{4}+3 x^{2}$.

D. $y=-x^{3}+3 x^{2}$

Câu 16. Số cách chia 15 học sinh thành 3 nhóm A, B, C lần lượt gồm 4, 5, 6 học sinh là:

A. $C_{15}^{4}+C_{15}^{5}+C_{15}^{6}$

B. $C_{15}^{4} \cdot C_{11}^{5} . C_{6}^{6}$

C. $A_{15}^{4} \cdot A_{11}^{5} \cdot A_{6}^{6}$

D. $C_{15}^{4}+C_{11}^{5}+C_{6}^{6}$

Câu 18. Cho hình chóp $S.ABCD$ . có đáy là hình vuông cạnh $a, S A \perp(A B C D), S B=a \sqrt{3}$ . Tính thể tích $V$ của khối chóp $S.ABCD$ . theo $a$

A. $V=\frac{a^{3} \sqrt{2}}{6}$

B. $V=a^{3} \sqrt{2}$.

C. $V=\frac{a^{3} \sqrt{2}}{3}$

D. $V=\frac{a^{3} \sqrt{3}}{3}$

Câu 25. Đặt $\log _{2} 5=a, \log _{3} 2=b$ Tính $\log _{15} 20$ theo $a$ và $b$ ta được

A. $\log _{15} 20=\frac{2 b+1}{1+a b}$

B. $\log _{15} 20=\frac{2 b+a}{1+a b}$

C. $\log _{15} 20=\frac{b+a b+1}{1+a b}$

D. $\log _{15} 20=\frac{2 b+a b}{1+a b}$

Câu 30. Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào?

Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào?  C. y=-3x Trắc nghiệm môn Toán Luyện hình ảnh

A. $y=-\frac{1}{3^{x}}$

B. $y=\frac{1}{3^{x}}$

C. $y=-3^{x}$

D. $y=3^{x}$

Câu 31. Cho $a >1$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $\frac{\sqrt[3]{a^{2}}}{a}>1$

B. $a^{\frac{1}{3}}>\sqrt{a}$

C. $a^{-\sqrt{3}}>\frac{1}{a^{\sqrt{5}}}$.

D. $\frac{1}{a^{2016}}<\frac{1}{a^{2017}}$

đáp án Đề thi thử môn Toán tốt nghiệp THPT 2021 trường Hàn Thuyên - Bắc Ninh (mã đề 105)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 26 A
Câu 2 C Câu 27 D
Câu 3 B Câu 28 D
Câu 4 A Câu 29 C
Câu 5 B Câu 30 C
Câu 6 B Câu 31 C
Câu 7 D Câu 32 B
Câu 8 A Câu 33 B
Câu 9 B Câu 34 D
Câu 10 A Câu 35 A
Câu 11 B Câu 36 B
Câu 12 D Câu 37 A
Câu 13 A Câu 38 A
Câu 14 C Câu 39 C
Câu 15 D Câu 40 D
Câu 16 B Câu 41 D
Câu 17 A Câu 42 D
Câu 18 C Câu 43 A
Câu 19 A Câu 44 C
Câu 20 C Câu 45 C
Câu 21 B Câu 46 D
Câu 22 D Câu 47 A
Câu 23 C Câu 48 D
Câu 24 C Câu 49 D
Câu 25 D Câu 50 D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X