Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sử năm 2021 số 12 (có đáp án)

Bộ đề số 12 luyện thi THPT Quốc Gia môn Lịch sử có đáp án. Đề thi bám sát theo đề thi chính thức sẽ giúp các em ôn tập và rèn luyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt THPT Quốc Gia năm 2021

Câu 2. Mỹ mở cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965 - 1966 nhằm hai hướng chiến lược chính là:

A. Việt Bắc và Điện Biên Phủ.

B. Đồng bằng khu V và Đông Nam Bộ.

C. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng khu IV và Tây Nam Bộ.

Câu 3. Lực lượng cách mạng được nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là lực lượng nào?

A. Công nhân, nông dân

B. Công nhân, nông dân, tư sản và tiểu tư sản.

C. Công nhân, nông dân và tiểu tư sản.

D. Công nhân, nông dân và trí thức

Câu 4. So với chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 có sự khác biệt về kết quả và ý nghĩa là

A. Giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo điều kiện để hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước

B. Kết thúc cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân đế quốc trên đất nước ta

C. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh ngoại giao giành thắng lợi

D. Đã đập tan hoàn toàn tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương

Câu 5. Sự kiện nào đánh dấu chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai ở Nam Phi bị xóa bỏ hoàn toàn?

A. Nhân dân Nam Phi nổi dậy khởi nghĩa vũ trang

B. Thực dân Anh rút khỏi Nam Phi.

C. Nenxơn Mandela trở thành tổng thống người da đen đầu tiên.

D. 17 nước châu Phi giành độc lập.

Câu 6. Điểm chung và cũng là ưu điểm lớn nhất của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ 19 là

A. Tập hợp đông đảo các giai cấp tầng lớp trong xã hội

B. Khởi nghĩa vũ trang theo phạm trù phong kiến

C. Xác định đúng đối tượng đấu tranh là thực dân Pháp

D. Làm chậm quá trình xâm lược Việt Nam của Pháp

Câu 7. Mục tiêu bao trùm của Mĩ sau Chiến tranh lạnh là

A. thiết lập trật tự thế giới "đơn cực"

B. thiết lập trật tự đa phương

C. liên kết, hợp tác quân sự

D. duy trì ổn định trật tự thế giới

Câu 8. Sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản vào năm 1929 đã bộc lộ những hạn chế nào?

A. Chia rẽ trong nội bộ những người cộng sản Việt Nam, mất đoàn kết, ngăn cản sự phát triển của cách mạng Việt Nam

B. Phong trào cách mạng Việt Nam có nguy cơ tụt lùi

C. Kẻ thù lợi dụng để đàn áp cách mạng Việt Nam

D. Phong trào cách mạng Việt Nam phát triển chậm lại

Câu 9. Xô viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 -1931 vì

A. Xô viết đã chia ruộng đất cho dân cày

B. lần đầu tiên hình thức này xuất hiện ở Việt Nam

C. đã xuất hiện nhiều cuộc biểu tình của nông dân với quy mô lớn

D. Xô viết là hình thái sơ khai của chính quyền của dân, do dân và vì dân

Câu 10. Sự kiện nào đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam?

A. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6 - 1925)

B. Thực hiện phong trào vô sản hóa (1928)

C. Thành lập tổ chức công hội (1920)

D. Bãi công của nhân dân Ba Son - Sài Gòn (8 - 1925)

Câu 12. Chủ trương “tạm thời hoà hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc” của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh sau Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa gì?

A. Giảm bớt sức ép công kích của kẻ thù ở miền Bắc.

B. Hạn chế đến mức thấp nhất hoạt động chống phá.

C. Tránh đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc.

D. Giảm bớt sức ép công kích của kẻ thù ở miền Nam.

Câu 13. Từ chính sách ngoại giao sai lầm của nhà Nguyễn, Việt Nam rút ra bài học gì trong công cuộc đổi mới hiện nay?

A. Đổi mới phát triển kinh tế gắn với mở cửa, tăng cường hợp tác để phát triển toàn diện

B. Cải cách toàn diện triệt để

C. Mở cửa cải cách, tự do tín ngưỡng

D. Tự do tôn giáo

Câu 14. “Một trong những tiến bộ của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX là ở cơ quan niệm về phạm trù yêu nước”. Đây là nhận định

A. Đúng vì các sĩ phu đã đưa ra vấn đề yêu nước phải gắn với xây dựng xã hội tiến bộ.

B. Sai phạm trù yêu nước thương dân luôn ăn sâu vào tư tưởng người dân Việt Nam.

C. Sai, vì khuynh hướng cứu nước mới của các sĩ phu không đem đến sự thành công

D. Đúng vì hoạt động của các sĩ phu gắn liền với khái niệm dân quyền dân chủ

Câu 15. Yếu tố nào quyết định nhất để khuynh hướng dân chủ tư sản được du nhập, trở thành khuynh hướng chủ đạo của phong trào yêu nước Việt Nam trong năm đầu thế kỉ XX?

A. Khuynh hướng phong kiến đã bị thất lại, bế tắc

B. Xã hội Việt Nam đã xuất hiện thêm những lực lượng mới, tiến bộ hơn.

C. Khuynh hướng dân chủ tư sản có sức sống mãnh liệt đối với nhân dân ta

D. Sự chuyển biến và hoạt động tích cực của các sĩ phu yêu nước thức thời.

Câu 16. Yếu tố cơ bản nào sau đây đã đưa cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn sau Cách mạng Tháng Tám 1945?

A. Tinh thần đoàn kết toàn dân.

B. Sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

C. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

D. Truyền thống yêu nước của dân tộc.

Câu 17. Việc xác định con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, trước hết vì cuộc cách mạng này:

A. Đã giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga.

B. Đã giải phóng hoàn toàn giai cấp công nhân và nông dân.

C. Lật đổ được sự thống trị của tư sản và phong kiến.

D. Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.

Câu 18. Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của

A. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

B. Quá trình thống nhất thị trường thế giới

C. Sự ra đời các công ty xuyên quốc gia

D. Sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế.

Câu 19. Các yếu nhân trong tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng gồm

A. Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu, Phó Đức Chính

B. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Phan Long

C. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Đình Kiên

D. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính

Câu 20. Chính sách sai lầm nhất của nhà Nguyễn đã đẩy nhanh quá trình xâm lược Việt Nam của tư bản Pháp là gì?

A. Độc quyền công thương

B. Cấm đạo và giết đạo

C. Trọng nông, ức thương

D. Không chăm lo công tác thủy lợi

Câu 21. Hội nghị Ianta chấp nhận các điều kiện để đáp ứng yêu cầu của Liên Xô khi tham gia chống Nhật ở châu Á, ngoại trừ

A. Khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất sau cuộc chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905)

B. Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin.

C. Trả lại Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin.

D. Giữ nguyên hiện trạng của Mông Cổ và Trung Quốc.

Câu 23. Chiến thắng nào của nghĩa quân Tây Sơn đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của quân Xiêm năm 1785?

A. Chiến thắng Bạch Đằng lần thứ ba.

B. Chiến thắng Chi Lăng.

C. Chiến thắng Xương Giang.

D. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút.

Câu 24. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 đánh dấu Trung Quốc

A. Hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

B. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên TBCN

C. Chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

D. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng CNXH

Câu 25. Trong những năm 1919-1929, Pháp đã thực hiện chính sách chủ yếu nào dưới đây ở Việt Nam

A. Phát triển giáo dục

B. Khai thác thuộc địa lần thứ hai

C. Cải lương hương chính

D. Khai thác thuộc địa lần thứ nhất

Câu 26. Quyết định sai lầm nào của triều đình nhà Nguyễn khiến nhân dân Việt Nam bất mãn, mở đầu cho việc “quyết đánh cả triều lẫn Tây”?

A. Ngăn cản nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đánh Pháp (1861)

B. Bồi thường cho Pháp và Tây Ban Nha 280 vạn lạng bạc

C. Nhượng cho Pháp ba tỉnh miền Đông Nam Kì (1862).

D. Ký với thực dân Pháp hiệp ước Nhâm Tuất (1862).

Câu 27. Hạn chế lớn nhất trong quá trình hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu là

A. sử dụng bạo động chưa có cơ sở chính đáng.

B. ý đồ cầu viện Nhật Bản là sai lầm, nguy hiểm.

C. tìm dến Nhật Bản chưa đúng thời điểm.

D. chưa thấy được sứ mệnh của dân tộc.

Câu 28. Kẻ thù chính của nhân dân các nước Đông Nam Á ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) kết thúc là

A. chế độ phân biệt chủng tộc

B. chủ nghĩa thực dân cũ

C. giai cấp địa chủ phong kiến

D. chủ nghĩa thực dân mới

Câu 29. Nội dung nào không phản ánh nguyên nhân ra đời của Liên minh châu Âu EU?

A. Nhu cầu liên kết hợp tác để cùng nhau phát triển

B. Hợp tác liên kết nhằm thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mỹ

C. Ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa

D. Liên kết với nhau để trở thành trung tâm đối trọng với các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 30. Tại sao gọi là “Trật tự hai cực Ianta”?

A. Liên Xô và Mĩ phân chia phạm vi ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Âu, châu Á.

B. Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho hai phe TBCN và XHCN.

C. Thế giới đã xảy ra nhiều xung đột và căng thẳng.

D. Trật tự này đã được hình thành bởi các cường quốc tại Ianta.

Câu 31. Điểm khác nhau chủ yếu giữa phong trào cách mạng 1930– 1931 và phong trào cách mạng 1936-1939 ở Việt Nam là gì?

A. Lực lượng tham gia

B. Nhiệm vụ chiến lược

C. Lãnh đạo phong trào

D. Nhiệm vụ trước mắt

Câu 32. Ba biện pháp chiến lược được Mĩ thực hiện trong thời gian tiến hành "chiến tranh đặc biệt" là

A. Tố cộng diệt cộng - tăng cường hệ thống cố vấn Mĩ - mở những cuộc hành quân "tìm diệt"

B. Xây dựng hệ thống ngụy quyền - tăng cường cố vấn Mỹ - ban hành Luật 10-59

C. Xây dựng hệ thống ấp chiến lược - tăng cường cố vấn Mỹ - củng cố ngụy quyền

D. Xây dựng hệ thống ấp chiến lược - tăng cường cố vấn Mỹ - ban hành "Luật Người cày có ruộng"

Câu 33. Một trong những mục đích của Mĩ khi đề ra “Kế hoạch Mácsan” (1947) là tập hợp các nước Tây Âu vào

A. Liên minh kinh tế đối lập với các nước xã hội chủ nghĩa

B. Liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu

C. Liên minh chính trị chống Liên Xô và các nước Đông Âu

D. Tổ chức chính trị - quân sự chống lại phe xã hội chủ nghĩa

Câu 34. Nội dung nào dưới đây là điểm giống nhau giữa chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)?

A. Cuộc tiến công của lực lượng vũ trang.

B. Phá vỡ hoàn toàn cơ quan đầu não và sào huyệt cuối cùng của địch.

C. Những thắng lợi có ý nghĩa quyết định kết thúc cuộc kháng chiến.

D. Những cuộc tiến công của lực lượng vũ trang.

Câu 36. Đặc trưng kinh tế cơ bản nhất của Liên Xô từ sau 1921 đến năm 1925 là

A. nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần

B. nền kinh tế tự nhiên, đóng kín.

C. nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp

D. nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa

Câu 37. Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là

A. “Tự do dân chủ” và “cơm áo hòa bình”

B. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”

C. “Độc lập dân tộc” và “ruộng đất dân cày”

D. “Chống đế quốc”, “chống phát xít”

Câu 38. Bình định miền Nam trong vòng 2 năm là nội dung của kế hoạch quân sự nào dưới đây?

A. Xtalây - Taylo.

B. Đơ lat Đơ Tatxinhi.

C. Giôn xơn - Mác Namara.

D. Nava.

Câu 39. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng miền Bắc sau 1954 là tiến hành

A. Khắc phục hậu quả chiến tranh.

B. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

C. Đấu tranh đòi Mỹ rút quân về nước.

D. Cách mạng dân chủ tư sản.

Câu 40. Đâu không phải âm mưu của Mỹ khi tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất?

A. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ta ở hai miền đất nước

B. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam

C. Giành chiến thắng quyết định để kết thúc chiến tranh

D. Phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc

đáp án Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sử năm 2021 số 12 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 21D
Câu 2BCâu 22A
Câu 3ACâu 23D
Câu 4BCâu 24D
Câu 5CCâu 25B
Câu 6CCâu 26D
Câu 7ACâu 27B
Câu 8ACâu 28B
Câu 9DCâu 29C
Câu 10DCâu 30A
Câu 11BCâu 31D
Câu 12BCâu 32C
Câu 13ACâu 33B
Câu 14ACâu 34C
Câu 15DCâu 35D
Câu 16CCâu 36D
Câu 17ACâu 37C
Câu 18ACâu 38C
Câu 19DCâu 39B
Câu 20BCâu 40C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X