Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sử năm 2021 số 12 (có đáp án)

Bộ đề số 12 luyện thi THPT Quốc Gia môn Lịch sử có đáp án. Đề thi bám sát theo đề thi chính thức sẽ giúp các em ôn tập và rèn luyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt THPT Quốc Gia năm 2021

Câu 1. Lực lượng xã hội nào là điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX?
Câu 2. Mỹ mở cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965 - 1966 nhằm hai hướng chiến lược chính là:
Câu 3. Lực lượng cách mạng được nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là lực lượng nào?
Câu 4. So với chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 có sự khác biệt về kết quả và ý nghĩa là
Câu 5. Sự kiện nào đánh dấu chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai ở Nam Phi bị xóa bỏ hoàn toàn?
Câu 6. Điểm chung và cũng là ưu điểm lớn nhất của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ 19 là
Câu 7. Mục tiêu bao trùm của Mĩ sau Chiến tranh lạnh là:
Câu 8. Sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản vào năm 1929 đã bộc lộ những hạn chế nào?
Câu 9. Xô viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 -1931 vì
Câu 10. Sự kiện nào đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam?
Câu 11. Quốc gia đi tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp vũ trụ và điện hạt nhân là
Câu 12. Chủ trương “tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc” của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh sau Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa gì?
Câu 13. Từ chính sách ngoại giao sai lầm của nhà Nguyễn, Việt Nam rút ra bài học gì trong công cuộc đổi mới hiện nay?
Câu 14. “Một trong những tiến bộ của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX là ở cơ quan niệm về phạm trù yêu nước”. Đây là nhận định
Câu 15. Yếu tố nào quyết định nhất để khuynh hướng dân chủ tư sản được du nhập, trở thành khuynh hướng chủ đạo của phong trào yêu nước Việt Nam trong năm đầu thế kỉ XX?
Câu 16. Yếu tố cơ bản nào sau đây đã đưa cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn sau Cách mạng Tháng Tám 1945?
Câu 17. Việc xác định con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, trước hết vì cuộc cách mạng này:
Câu 18. Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của
Câu 19. Các yếu nhân trong tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng gồm
Câu 20. Chính sách sai lầm nhất của nhà Nguyễn đã đẩy nhanh quá trình xâm lược Việt Nam của tư bản Pháp là gì?
Câu 21. Hội nghị Ianta chấp nhận các điều kiện để đáp ứng yêu cầu của Liên Xô khi tham gia chống Nhật ở châu Á, ngoại trừ
Câu 22. Từ năm 1945 đến năm 1973 quốc gia nào đi đầu cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp?
Câu 23. Chiến thắng nào của nghĩa quân Tây Sơn đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của quân Xiêm năm 1785?
Câu 24. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 đánh dấu Trung Quốc:
Câu 25. Trong những năm 1919-1929, Pháp đã thực hiện chính sách chủ yếu nào dưới đây ở Việt Nam
Câu 26. Quyết định sai lầm nào của triều đình nhà Nguyễn khiến nhân dân Việt Nam bất mãn, mở đầu cho việc “quyết đánh cả triều lẫn Tây”?
Câu 27. Hạn chế lớn nhất trong quá trình hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu là
Câu 28. Kẻ thù chính của nhân dân các nước Đông Nam Á ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) kết thúc là
Câu 29. Nội dung nào không phản ánh nguyên nhân ra đời của Liên minh châu Âu EU:
Câu 30. Tại sao gọi là “Trật tự hai cực Ianta”?
Câu 31. Điểm khác nhau chủ yếu giữa phong trào cách mạng 1930– 1931 và phong trào cách mạng 1936-1939 ở Việt Nam là gì?
Câu 32. Ba biện pháp chiến lược được Mĩ thực hiện trong thời gian tiến hành "chiến tranh đặc biệt" là
Câu 33. Một trong những mục đích của Mĩ khi đề ra “Kế hoạch Mácsan” (1947) là tập hợp các nước Tây Âu vào
Câu 34. Nội dung nào dưới đây là điểm giống nhau giữa chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)?
Câu 35. Năm 1968, nền kinh tế Nhật Bản đứng thứ mấy trong thế giới tư bản
Câu 36. Đặc trưng kinh tế cơ bản nhất của Liên Xô từ sau 1921 đến năm 1925 là
Câu 37. Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là
Câu 38. Bình định miền Nam trong vòng 2 năm là nội dung của kế hoạch quân sự nào dưới đây?
Câu 39. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng miền Bắc sau 1954 là tiến hành
Câu 40. Đâu không phải âm mưu của Mỹ khi tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất?

đáp án Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sử năm 2021 số 12 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 21D
Câu 2BCâu 22A
Câu 3ACâu 23D
Câu 4BCâu 24D
Câu 5CCâu 25B
Câu 6CCâu 26D
Câu 7ACâu 27B
Câu 8ACâu 28B
Câu 9DCâu 29C
Câu 10DCâu 30A
Câu 11BCâu 31D
Câu 12BCâu 32C
Câu 13ACâu 33B
Câu 14ACâu 34C
Câu 15DCâu 35D
Câu 16CCâu 36D
Câu 17ACâu 37C
Câu 18ACâu 38C
Câu 19DCâu 39B
Câu 20BCâu 40C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X