Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X