Hạn chế lớn nhất trong quá trình hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu là

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hạn chế lớn nhất trong quá trình hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hạn chế lớn nhất trong quá trình hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu là ý đồ cầu viện Nhật Bản là sai lầm nguy hiểm đã là đế quốc thì bản chất giống nhau. Vấn đề đồng văn đồng chủng không phải là lí do Nhật giúp Việt Nam chống Pháp.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X