Năm 1968, nền kinh tế Nhật Bản đứng thứ mấy trong thế giới tư bản

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Năm 1968, nền kinh tế Nhật Bản đứng thứ mấy trong thế giới tư bản

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Năm 1968, nền kinh tế Nhật Bản đứng thứ hai trong thế giới tư bản.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X