30 đề thi thử môn GDCD THPT Quốc gia có đáp án (Đề số 29)

Bộ 30 đề thi môn GDCD tốt nghiệp THPT Quốc gia hay nhất (đề số 29) có đáp án giúp bạn ôn luyện các kiến thức môn Giáo dục công dân đã học.

Câu 3. Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây mà chủ thể có thể lựa chọn việc làm hoặc không làm?

A. Tuân thủ pháp luật.

B. Sử dụng pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật.

D. Thi hành pháp luật.

Câu 4. Theo quy định của pháp luật, quyền của công dân không tách rời

A. trách nhiệm của công dân.

B. nghĩa vụ của công dân.

C. lợi ích của công dân.

D. quyền lợi của công dân.

Câu 5. Đâu không phải là mục đích của cạnh tranh?

A. Giành nguồn nguyên liệu.

B. Giành ưu thế về khoa học.

C. Giành thị trường.

D. Giành thành tích.

Câu 6. Một trong những nhiệm vụ của Giáo dục và Đào tạo là nâng cao

A. dân trí.

B. việc học.

C. trình độ.

D. hiểu biết

Câu 7. Nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình là bình đẳng giữa

A. vợ - chồng.

B. ông bà - con cháu.

C. cha mẹ - con cái.

D. anh, chị, em.

Câu 8. Giam giữ người quá thời hạn quy định là vi phạm quyền

A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.

C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.

D. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

Câu 9. Đánh người gây thương tích là vi phạm quyền

A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.

D. tự do về thân thể của công dân.

Câu 10. Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A. Bất kỳ ai cũng có quyền khám xét chỗ ở của người khác nếu có chứng cứ người đó phạm tội.

B. Cơ quan điều tra khám xét chỗ ở của công dân.

C. Thủ trưởng cơ quan khám xét chỗ ở của nhân viên.

D. Công an khám nhà của công dân khi có lệnh của tòa án.

Câu 11. Quyền công dân tham gia quản lý Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức Nhà nước là

A. quyền tự do ngôn luận.

B. quyền tự do báo chí.

C. quyền tự do bầu cử.

D. quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước.

Câu 15. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là

A. Các dân tộc được nhà nước và pháp luật tôn trọng.

B. Các dân tộc được nhà nước và pháp luật bảo vệ.

C. Các dân tộc được nhà nước tôn trọng, bảo vệ.

D. Các dân tộc được nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và pháp luật tạo điều kiện phát triển.

Câu 18. Đâu không phải là điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hoá?

A. Sản phẩm do lao động tạo ra.

B. Có công dụng nhất định để thoả mãn nhu cầu con người.

C. Được đem ra trao đổi mua, bán.

D. Được đông đảo người tiêu dùng chấp nhận.

Câu 23. Quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo là cơ sở pháp lý để công dân thực hiện hiệu quả quyền công dân của mình là một nội dung thuộc

A. ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo.

B. nội dung quyền khiếu nại, tố cáo.

C. khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo.

D. bình đẳng trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

Câu 24. Một số nội dung của pháp luật về phát triển kinh tế chính là cho phép công dân có quyền tự do kinh doanh nhưng đồng thời cũng yêu cầu công dân phải thực hiện

A. kinh doanh đúng luật.

B. kinh doanh phải hiệu quả.

C. các quy luật của thị trường.

D. nghĩa vụ với nhà nước và xã hội.

Câu 27. Khi thấy công ty B đưa ra sản phẩm giống y chang sản phẩm của công ty mình thì công ty A nên làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật?

A. Gặp giám đốc công ty B và khuyên không nên làm thế.

B. Tố cáo với cơ quan chức năng.

C. Thuê người đến cổng công ty B chửi bới.

D. Mặc kệ công ty B.

Câu 35. Nhờ người khác bầu cử giúp mình là vi phạm

A. luật ứng cử.

B. luật bầu cử.

C. luật dân chủ.

D. luật quản lý xã hội.

đáp án 30 đề thi thử môn GDCD THPT Quốc gia có đáp án (Đề số 29)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 21D
Câu 2CCâu 22D
Câu 3BCâu 23A
Câu 4BCâu 24D
Câu 5DCâu 25C
Câu 6ACâu 26D
Câu 7ACâu 27B
Câu 8ACâu 28D
Câu 9BCâu 29D
Câu 10DCâu 30D
Câu 11DCâu 31C
Câu 12ACâu 32C
Câu 13DCâu 33D
Câu 14CCâu 34B
Câu 15DCâu 35B
Câu 16ACâu 36B
Câu 17DCâu 37A
Câu 18DCâu 38D
Câu 19BCâu 39B
Câu 20BCâu 40C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X