Trắc nghiệm GDCD 12 bài 9 phần 2 : Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 2)

Đề trắc nghiệm bài 9 Giáo dục công dân lớp 12 phần 2 có đáp án - Ôn tập Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.

Câu 1. Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, công ty F đã đền bù cho những người bị thiệt hại và lắp đặt hệ thống xử lý chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của công ty F là

A. phòng chống sự cố môi trường.

B. ứng phó sự cố môi trường.

C. khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường

D. đánh giá thiệt hại môi trường.

Câu 3. Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là

A. kinh tế, văn hóa, xã hội, mội trường và quốc phòng an ninh.

B. kinh tế, văn hóa, dân số, môi trường và quốc phòng an ninh.

C. kinh tế, việc làm, bình đẳng giới, văn hóa xã hội.

D. kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng giới và quốc phòng an ninh.

Câu 5. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào

A. uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp.

B. ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.

C. thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.

D. khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu 7. Việc đưa ra các quy định về thuế, pháp luật đã tác động đến lĩnh vực

A. môi trường.

B. kinh tế.

C. văn hóa.

D. quốc phòng an ninh.

Câu 8. Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là, công dân có quyền kinh doanh

A. trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

B. bất cứ ngành nghề nào theo sở thích.

C. ở bất cứ địa điểm nào.

D. vào bất cứ thời gian nào trong ngày.

Câu 9. Theo Luật Doanh nghiệp, trường hợp nào dưới đây không được thành lập và quản lý doanh nghiệp ?

A. Cán bộ, công chức nhà nước.

B. Người đang không có việc làm.

C. Nhân viên doanh nghiệp tư nhân.

D. Sinh viên.

Câu 10. Luật nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là

A. Từ 18 đến 27 tuổi.

B. Từ 17 tuổi đến 27 tuổi.

C. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

D. Từ đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi.

Câu 11. Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là

A. công dân có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có hoạt động kinh doanh.

B. công dân được tự do kinh doanh bất cứ mặt hàng nào.

C. công dân được kinh doanh ở bất cứ nơi nào.

D. mọi công dân đều có quyền thành lập doanh nghiệp.

Câu 12. Pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội quy định về

A. ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội.

B. phòng, chống thiên tai.

C. thúc đẩy phát triển dân số.

D. phòng, chống nạn thất nghiệp.

Câu 13. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật quy định về ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, trong đó có

A. bài trừ nạn ma túy, mại dâm.

B. bài trừ nạn hút thuốc lá.

C. cấm uống rượu.

D. hạn chế chơi game.

Câu 15. Biện pháp nào dưới đây được nhà nước sử dụng để xóa đói giảm nghèo?

A. Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

B. Tạo ra nhiều việc làm mới.

C. Mở rộng các hình thức trợ giúp người nghèo.

D. Phòng chống tệ nạn xã hội.

Câu 16. Hiện nay, để vấn đề gia tăng dân số không ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường của đất nước, Đảng và nhà nước ta có chủ trương

A. hạn chế gia tăng dân số.

B. kiềm chế sự gia tăng dân số.

C. giảm mạnh gia tăng dân số.

D. không khuyến khích gia tăng dân số.

Câu 17. Công dân có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình; xây dựng quy mô gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững là nội dung được quy định trong

A. Hiến pháp và Luật Hôn nhân và gia đình.

B. Hiến pháp và Pháp lện Dân số.

C. Luật Hôn nhân và gia đình và Pháp lệnh Dân số.

D. Pháp lệnh Dân số.

Câu 18. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, kỉ cương xã hội, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội nhất là nạn mại dâm, ma túy là nội dung được quy định trong

A. Hiến pháp và Luật phòng chống ma túy.

B. Hiến pháp và Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.

C. Luật Phòng, chống ma túy và pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.

D. Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.

Câu 19. Anh K có ý định mở cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật. Anh K cần có hoặc không cần có điều kiện nào dưới đây để có thể đăng ký mở cửa hàng?

A. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Y.

B. Không cần bằng cấp nào nữa.

C. Cần có bằng tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp.

D. Cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức bất kỳ.

Câu 22. Trong quá trình sản xuất mì chính, Công ty B đã trộn nhiều hàn the quá mức cho phép. Hành vi này của cơ sở sản xuất đã xâm phạm tới

A. quy trình sản xuất kinh doanh.

B. công thức sản xuất mì chính.

C. pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

D. pháp luật về cạnh tranh.

Câu 23. Phân chia trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường dựa trên cơ sở

A. tính chất, mức độ vi phạm.

B. tính chất, hoàn cảnh vi phạm.

C. mức độ, điều kiện vi phạm.

D. điều kiện, hoàn cảnh vi phạm.

Câu 24. Ông N đốt rừng làm nương rẫy dẫn đến làm cháy gần một héc-ta rừng đặc dụng khu di tích lịch sử văn hóa. Hành vi của ông N là trái pháp luật về

A. bảo vệ di tích lịch sử văn hóa.

B. bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

C. bảo vệ và phát triển rừng.

D. bảo vệ nguồn lợi rừng.

Câu 25. Để bảo vệ môi trường, công dân có trách nhiệm

A. cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về môi trường.

B. định kì đánh giá hiện trạng môi trường.

C. hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

D. thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Câu 26. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

A. Giáo dục thành viên trong gia đình, người thân về tác hại của ma túy.

B. Giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng.

C. Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma túy của thân nhân.

D. Sản xuất, tàng trữ chất ma túy, tiền chất, thuốc hướng thần.

Câu 27. Theo pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003, hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

A. Tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống cho người bán dâm trong các cơ sở chữa bệnh.

B. Tổ chức dạy nghề, hướng nghiệp cho người bán dâm.

C. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tính mạng, tài sản của người bán dâm.

D. Tổ chức hoạt động mại dâm.

Câu 29. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của

A. mọi công dân.

B. riêng cán bộ ngành Tài nguyên, môi trường.

C. riêng cán bộ công chức nhà nước.

D. riêng cán bộ được giao nhiệm vụ.

Câu 30. Nội dung nào dưới đây là một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh?

A. Bảo vệ môi trường.

B. Giữ gìn trật tự khu dân cư.

C. Đảm bảo an ninh xã hội.

D. Phòng chống buôn bán ma túy

Câu 33. Tổ chức thực hiện cuộc vận động " toàn dân tập thể dục theo gương Bác Hồ vĩ đại" là góp phần thực hiện công tác

A. Xóa đói giảm nghèo.

B. Dân số.

C. Phòng, chống tệ nạn xã hội.

D. Chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Câu 34. Nước thải Nhà máy Y đã được xử lí đảm bảo an toàn trước khi thải ra môi trường. Trong trường hợp này, Công ty Y đã.

A. Thể hiện trách nhiệm của công ty đối với môi trường.

B. Chú trọng môi trường làm việc của công dân.

C. Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh.

D. Bảo đảm an toàn trong sản xuất kinh doanh.

Câu 41. Quyền tự do kinh doanh được hiểu là mọi người được tự do

A. kinh doanh khi có đủ các điều kiện vật chất.

B. kinh doanh trong những ngành, nghề pháp luật cho phép.

C. quyết định thực hiện kinh doanh bất kì mặt hàng nào.

D. quyết định mở rộng quy mô và hình thức kinh doanh.

Câu 42. Trường hợp nào dưới đây không được đăng ký kinh doanh?

A. Người chưa thành niên.

B. Người thành niên.

C. Người có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

D. Cán bộ công chức về hưu.

Câu 43. Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, tuổi đăng kí nghĩa vụ quân sự đối với nữ (có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu chuyên môn của Quân đội nhân dân) là

A. đủ 17 tuổi trở lên.

B. đủ 18 tuổi trở lên.

C. đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi.

D. đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

Câu 44. Trong năm học 2016 - 2017, em là học sinh lớp 11 và đủ tuổi đăng kí khám nghĩa vụ quân sự, em sẽ lựa chọn phương án nào?

A. tham gia đăng kí nghĩa vụ quân sự.

B. đợi học song lớp 12 rồi đăng kí nghĩa vụ quân sự.

C. không đăng kí nghĩa vụ quân sự.

D. xin hoãn đăng kí nghĩa vụ quân sự.

Câu 45. Nghĩa vụ của nhà sản xuất, kinh doanh bao gồm:

A. nộp thuế, bảo vệ môi trường.

B. tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh.

C. kinh doanh đúng ngành nghề trong giấy phép kinh doanh.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 46. Các biện pháp kinh tế - tài chính để Nhà nước xóa đói, giảm nghèo là

A. tăng nguồn vốn xóa đói, giảm nghèo.

B. mở rộng hình thức trợ giúp người nghèo.

C. cho vay vốn ưu đãi.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 47. Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành

A. thường xuyên.

B. lâu dài.

C. gián đoạn.

D. theo lộ trình.

Câu 48. Trong bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng có tầm quan trọng

A. đặc biệt.

B. quyết định.

C.thường xuyên.

D. tất yếu.

Câu 49. Mức phạt nhẹ nhất khi cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường là

A. xử lí hành chính

B. xử lí kỷ luật.

C. xử lí dân sự

D. xử lí hình sự.

Câu 50. Mức phạt nặng nhất khi cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường là

A. xử lí hành chính

B. xử lí kỷ luật.

C. xử lí dân sự

D. xử lí hình sự.

đáp án Trắc nghiệm GDCD 12 bài 9 phần 2 : Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 2)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 26D
Câu 2CCâu 27D
Câu 3BCâu 28A
Câu 4BCâu 29A
Câu 5BCâu 30A
Câu 6DCâu 31B
Câu 7BCâu 32C
Câu 8ACâu 33D
Câu 9ACâu 34C
Câu 10BCâu 35C
Câu 11ACâu 36A
Câu 12ACâu 37B
Câu 13ACâu 38D
Câu 14BCâu 39D
Câu 15BCâu 40B
Câu 16ACâu 41B
Câu 17CCâu 42A
Câu 18CCâu 43D
Câu 19CCâu 44B
Câu 20CCâu 45D
Câu 21CCâu 46D
Câu 22CCâu 47A
Câu 23ACâu 48A
Câu 24CCâu 49A
Câu 25DCâu 50D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X