Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây mà chủ thể có thể lựa chọn việc làm

17/12/2020 26

Câu Hỏi:
Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây mà chủ thể có thể lựa chọn việc làm hoặc không làm?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X