Quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo là cơ sở pháp lý để công dân thực hiện

17/12/2020 34

Câu Hỏi:
Quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo là cơ sở pháp lý để công dân thực hiện hiệu quả quyền công dân của mình là một nội dung thuộc
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X