Ở nước ta hiện nay, chúng ta phải tiến hành công nghiệp hóa nhưng phải gắn với

17/12/2020 6

Câu Hỏi:
Ở nước ta hiện nay, chúng ta phải tiến hành công nghiệp hóa nhưng phải gắn với quá trình hiện đại hóa. Nguyên nhân là do quá trình công nghiệp hóa của nước ta diễn ra
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X