Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải gánh chịu trách nhiệm về hành vi

17/12/2020 6

Câu Hỏi:
Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải gánh chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình là quyền bình đẳng của công dân về
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X