Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Xuất bản: 03/09/2020 - Cập nhật: 03/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là Các nước châu Á đã giành độc lập.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X