ASEAN là tên viết tắt của tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào?

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 03/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

ASEAN là tên viết tắt của tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

ASEAN là tên viết tắt của tổ chức liên kết kinh tế khu vực: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây có tổng GDP cao nhất?

Tổ chức liên kết kinh tế có tổng GDP cao nhất là Diễn đàn hợp tác châu Á Thái Bình Dương (APEC).

Thị trường chung Nam Mĩ và Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ là hai tổ chức liên kết kinh tế thuộc

Thị trường chung Nam Mĩ và Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ là hai tổ chức liên kết kinh tế thuộc Châu Mĩ.

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có số thành viên đông nhất là:

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có số thành viên đông nhất là EU.

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có số thành viên ít nhất là:

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có số thành viên ít nhất là NAFTA.

Việt Nam gia nhập ASEAN có ý nghĩa gì?

Việt Nam gia nhập ASEAN có ý nghĩa mở ra triển vọng cho sự liên kết toàn khu vực Đông Nam Á.
Giải thích: Với ASEAN, việc kết nạp Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 giúp mở ra triển vọng cho sự liên kết toàn khu vực Đông Nam Á. Thông qua đó sự kiện này cũng góp phần củng cố hòa bình, sự ổn định ở một khu vực có tầm quan trọng đặc biệt về địa – chính trị và địa – kinh tế, là trung tâm kết nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Khi Việt Nam gia nhập ASEAN, các nước trong khu vực mới bước ra khỏi cuộc Chiến tranh Lạnh, do đó, vị thế, vai trò và quy mô kinh tế của ASEAN vẫn còn khiêm tốn. Cho đến nay, cả 10 nước Đông Nam Á đã trở thành một Cộng đồng thống nhất với uy tín ngày càng cao tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới.
Ngoài ra, vai trò tích cực và những đóng góp quan trọng của Việt Nam còn được thể hiện rõ trong quá trình hình thành ý tưởng, hoạch định chính sách, xây dựng và triển khai các văn kiện cơ bản của ASEAN hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng. Đó là các văn kiện: Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II năm 2003, Chương trình hành động Viêng chăn (VAP) năm 2004, Hiến chương ASEAN năm 2007, Lộ trình xây dựng Cộng đồng cùng với các Kế hoạch tổng thể xây dựng 3 trụ cột Cộng đồng và Kế hoạch công tác IAI về Thu hẹp khoảng cách phát triển năm 2009.

Ý nào sau đây không phải là cơ chế hợp tác của ASEAN?

Cơ chế hợp tác của ASEAN là: Thông qua các diễn đàn, hội nghị; Thông qua kí kết các hiệp ước; Thông qua các dự án, chương trình phát triển..
Nhắc lại: Cơ chế hợp tác rất phong phú, đa dạng: thông qua các diễn đàn; thông qua các hiệp ước; tổ chức các hội nghị; thông qua các dự án, chương trình phát triển; xây dựng “Khu vực thương mại tự do ASEAN”; thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao của khu vực.

Ý nào sau đây không phải cơ sở để hình thành ASEAN?

Sử dụng chung 1 loại tiền tệ không phải cơ sở để hình thành ASEAN

Giải thích:

- Các nước ASEAN có nhiều đặc điểm chung về vị trí địa lí: nằm ở khu vực đông nam châu Á và có vị trí gần kề nhau, khí hậu nhiệt đới gió mùa, các nước đều tiếp giáp với biển (trừ Lào) → thuận lợi cho giao lưu, hợp tác.

- Đặc điểm văn hóa, xã hội có nhiều nét tương đồng: văn hóa đa dạng nhiều màu sắc, mang đậm nét văn hóa phương Đông.

⇒ đây là cơ sở cho sự giao lưu hợp tác đối thoại giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á.

⇒ Nhận xét D đúng

- Mặt khác, trong xu thế toàn cầu hóa khu vực hóa hiện nay, việc liên kết giữa các quốc gia sẽ đem lại nhiều cơ hội lớn: liên kết hỗ trợ nhau phát triển để cùng đạt mục tiêu lợi ích chung về sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước; tăng cường sức mạnh liên kết vùng để tăng sức cạnh tranh với nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới.

⇒ Nhận xét A, C đúng

- Việc sử dụng chung đồng tiền không phải là cơ sở cho sự hợp tác liên kết giữa các nước.

⇒ Nhận xét B không đúng.

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực được thành lập vào năm 1994 là

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực được thành lập vào năm 1994 là Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ (NAFTA).

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có số dân đông nhất (năm 2005) là:

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có số dân đông nhất (năm 2005) là: Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây được thành lập vào năm 1957?

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực được thành lập vào năm 1957 là Liên minh châu Âu (EU).

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X