ASEAN (Association of South East Asian Nations) là tên viết tắt tiếng Anh của tổ

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

ASEAN (Association of South East Asian Nations) là tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X