Hoạt động 4 trang 9 Toán lớp 7 Tập 1

Xuất bản: 25/07/2022 - Cập nhật: 27/07/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải và đáp án Hoạt động 4 trang 9 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh Diều : Tìm số đối của mỗi số sau: 2/ 9 ; − 0 , 5

Hoạt động 4 trang 9 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

So sánh:

a) \(- \frac{1}{3}\)và \(\frac{{ - 2}}{5}\)

b) \(0,125\)\(0,13\)

c) \(-0,6\)\(\frac{{ - 2}}{3}\)

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Đưa 2 phân số về dạng cùng mẫu số dương rồi so sánh tử số của 2 phân số: Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn

b) So sánh 2 số thập phân: So sánh các hàng tương ứng từ trái qua phải của 2 số thập phân

c) Viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh 2 phân số
 

BÀI GIẢI

a) Ta có:

\(- \frac{1}{3} = \frac{{ - 5}}{{15}};\frac{{ - 2}}{5} = \frac{{ - 6}}{{15}}\)

\(-5 > -6\) nên \(\frac{{ - 5}}{{15}} > \frac{{ - 6}}{{15}}\) hay \(- \frac{1}{3} > \frac{{ - 2}}{5}\)

b)

Cách 1: Hai số \(0,125\)\(0,13\) đều có phần số nguyên là 0.

Ta so sánh chữ số phần thập phân của hai số:

- Chữ số hàng phần mười của hai số đều là 1.

- Chữ số hàng phần trăm của số 0,125 là 2 và của số 0,13 là 3. 

\(2 < 3\) nên \(0,125 < 0,13.\)

Vậy \(0,125 < 0,13.\)

Cách 2: Viết các số 0,125 và 0,13 dưới dạng các phân số có mẫu số dương rồi rút gọn, ta được:

\(0,125=\frac{125}{1000}=\frac{1}{8} ; 0,13=\frac{13}{100}\)

Ta thực hiện quy đồng mẫu các phân số đó như sau:

\(\frac{1}{8}=\frac{1.25}{8.25}=\frac{25}{200} ; \frac{13}{100}=\frac{13.2}{100.2}=\frac{26}{200}\)

\(25 < 26\) nên\(\frac{25}{100}<\frac{26}{100}\) hay \(\frac{1}{8}<\frac{13}{100}\)

Vậy \(0,125 < 0,13.\)

c)

Ta có \(-0,6=\frac{-6}{10}=\frac{-3}{5}\)

Thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số, ta được:

\(\frac{-3}{5}=\frac{(-3) \cdot 3}{5.3}=\frac{-9}{15} ; \frac{-2}{3}=\frac{(-2) \cdot 5}{3.5}=\frac{-10}{15}\)

\(– 9 > – 10\) nên \(\frac{-9}{15}>\frac{-10}{15}\) hay \(-0,6>\frac{-2}{3}\)

Vậy \(-0,6>\frac{-2}{3}\)

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM