Biểu diễn số hữu tỉ -0,3 trên trục số

Xuất bản ngày 21/07/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải và đáp án Hoạt động 2 trang 6 Toán lớp 7 Tập 1 : Biểu diễn số hữu tỉ -0,3 trên trục số.

Hoạt động 2 trang 6 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

Biểu diễn số hữu tỉ − 0,3 trên trục số.

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

Viết các số hữu tỉ dưới dạng phân số: \( -0,3 = - \frac{3}{{10}}\)

Chia đoạn thẳng đơn vị thành 10 phần bằng nhau. Lấy một đoạn làm đơn vị mới ( đơn vị mới bằng \(\frac{1}{{10}}\) đơn vị cũ)

Số hữu tỉ \(-\frac{3}{{10}}\) được biểu diễn bằng điểm nằm bên trái gốc \(O\), cách gốc \(O\) một đoạn bằng 3 đơn vị mới.

BÀI GIẢI

Ta có: \(-0,3=\frac{-3}{10}\)

Ta biểu diễn số hữu tỉ  \(\frac{-3}{10}\) trên trục số như sau:

  • Chia đoạn thẳng đơn vị (chẳng hạn đoạn từ điểm −1 đến điểm 0) thành mười phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới (đơn vị mới bằng \(\frac{1}{10}\) đơn vị cũ);
  • Đi theo ngược chiều dương của trục số, bắt đầu từ điểm 0, ta lấy ra 3 đơn vị mới đến điểm M. Khi đó, điểm M biểu diễn số hữu tỉ \(\frac{-3}{10}\)

Vậy điểm M biểu diễn số hữu tỉ − 0,3 (như hình vẽ).

so huu ti − 0,3 tren truc so

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM