Các số 21 ; −12; −7/9 ; −4,7; −3,05 có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Xuất bản: 21/07/2022 - Cập nhật: 27/07/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải và đáp án Luyện tập 1 trang 6 Toán lớp 7 Tập 1 : Các số 21 ; −12; −7/9 ; −4,7; −3,05 có là số hữu tỉ không? Vì sao?...

Luyện tập 1 trang 6 Toán lớp 7 Tập 1 (Cánh Diều)

Câu hỏi

Các số \(21 ;-12 ; \frac{-7}{-9} ;-4,7 ;-3,05\) có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Hướng dẫn giải và đáp án

Hướng dân giải

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số \(\frac{a}{b}(a,b \in Z,b \ne 0)\)

Bài làm

Phương án 1

Ta có \(21=\frac{21}{1} ;-12=\frac{-12}{1} ;-4,7=\frac{-47}{10} ;-3,05=\frac{-305}{100}\)

Vì các số \(\frac{21}{1} ; \frac{-12}{1} ; \frac{-7}{-9} ; \frac{-47}{10} ; \frac{-305}{100}\) có dạng \(\frac{a}{b}\) , với \(a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\)

Nên các số \(\frac{21}{1} ; \frac{-12}{1} ; \frac{-7}{-9} ; \frac{-47}{10} ; \frac{-305}{100}\) là số hữu tỉ.

Vậy các số \(21 ;-12 ; \frac{-7}{-9} ;-4,7 ;-3,05\) là số hữu tỉ.

Phương án 2

Các số 13, -29; -2,1; 2,28; \(\frac{{ - 12}}{{ - 18}}\) có là số hữu tỉ vì:

\(13 = \frac{{13}}{1}; - 29 = \frac{{ - 29}}{1}; - 2,1 = \frac{{21}}{{10}};2,28 = \frac{{228}}{{100}} = \frac{{54}}{{25}};\frac{{ - 12}}{{ - 18}} = \frac{2}{3} \)

Chú ý: Một số nguyên cũng là một số hữu tỉ.

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM