So sánh: –3,23 và –3,32; −7/3 và –1,25

Xuất bản: 25/07/2022 - Cập nhật: 27/07/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải và đáp án Luyện tập 4 trang 9 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh Diều : So sánh: – 3,23 và – 3,32; −7/3 và – 1,25

Luyện tập 4 trang 9 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

So sánh:

a)  \(-3,23\) và \(-3,32\)

b) \(\frac{-7}{3}\) và \(-1,25\)

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) So sánh 2 số thập phân dương: So sánh các hàng tương ứng từ trái qua phải của 2 số thập phân

Nếu a > b thì – a < - b 

b) Viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh 2 phân số

BÀI GIẢI

Bài làm chi tiết

a)

Cách 1: Số đối của \(– 3,23 \) và \( – 3,32\) lần lượt là \(3,23\)\(3,32\)

Hai số \(3,23\)\(3,32\) đều có phần nguyên là \(3\).

Ta so sánh phần thập phân: Chữ số hàng phần mười của số 3,23 và 3,32 lần lượt là 2 và 3.

\(2 < 3\) nên \(3,23 < 3,32\) do đó \(– 3,23 > – 3,32.\)

Vậy \(– 3,23 > – 3,32.\)

Cách 2: Viết các số \( – 3,23\) và  \(– 3,32\) dưới dạng các phân số có mẫu số dương rồi rút gọn, ta được:

\(-3,23=\frac{-323}{100} ;-3,32=\frac{-332}{100}\)

\(– 323 > – 332\) nên \(\frac{-323}{100}>\frac{-332}{100}\) hay \(-3,23>-3,32\)

Vậy \(-3,23>-3,32\)

b)

Ta có: \(-1,25=\frac{-125}{100}=\frac{(-125): 25}{100: 25}=\frac{-5}{4} ;-\frac{7}{3}=\frac{-7}{3}\)

Ta đi quy đồng mẫu số hai phân số trên:

\(\frac{-5}{4}=\frac{(-5) .3}{4.3}=\frac{-15}{12} ; \frac{-7}{3}=\frac{(-7) .4}{3.4}=\frac{-28}{12}\)

Vì –15 > –28 nên \(\frac{-15}{12}>\frac{-28}{12}\)

 

Do đó,  \(\frac{-5}{4}>\frac{-7}{3}\) hay \(-1,25>-\frac{7}{3}\)

Vậy \(-1,25>-\frac{7}{3}\)

Bài làm rút gọn

a) Ta có: \(3,23 < 3,32\) nên \(-3,23 > -3,32\)

b) Ta có: \(- \frac{7}{3} = \frac{{ - 28}}{{12}}; - 1,25 = \frac{{ - 125}}{{100}} = \frac{{ - 5}}{4} = \frac{{ - 15}}{{12}}\)

\(-28 < -15\) nên \(\frac{{ - 28}}{{12}} < \frac{{ - 15}}{{12}}\) hay \(- \frac{7}{3} < -1,25\)

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM