Quan sát hai điểm biểu diễn các số hữu tỉ -5/4 và 5/4 trên trục số sau...

Xuất bản: 21/07/2022 - Cập nhật: 27/07/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải và đáp án Hoạt động 3 trang 7, 8 Toán lớp 7 Tập 1 : Quan sát hai điểm biểu diễn các số hữu tỉ -5/4 và 5/4 trên trục số sau...

Hoạt động 3 trang 7, 8 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

Quan sát hai điểm biểu diễn các số hữu tỉ \(\frac{-5}{4}\) và \(\frac{5}{4}\) trên trục số sau

Hoat dong 3 trang 7, 8 Toan lop 7 Tap 1 Canh dieu

Nêu nhận xét về khoảng cách từ hai điểm \(\frac{-5}{4}\) và \(\frac{5}{4}\) đến điểm gốc \(0\)

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

So sánh khoảng cách từ hai điểm \(\frac{-5}{4}\)\(\frac{5}{4}\) đến điểm 0.

BÀI GIẢI

Phương án 1

Hai điểm biểu diễn các số hữu tỉ \(\frac{-5}{4}\)\(\frac{5}{4}\) cách gốc 0 một khoảng bằng nhau.

Phương án 2

Dựa vào hình vẽ trên, khoảng cách từ điểm \(\frac{-5}{4}\) đến điểm gốc 0 là \(\frac{5}{4}\) và khoảng cách từ điểm \(\frac{5}{4}\) đến điểm gốc 0 là \(\frac{5}{4}\)

Vậy khoảng cách từ hai điểm \(\frac{-5}{4}\) và \(\frac{5}{4}\) đến điểm gốc 0 bằng nhau

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM