Nhiệt độ lúc 13 giờ ngày 24/01/2016 tại một số trạm đo được...

Xuất bản: 21/07/2022 - Cập nhật: 27/07/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải và đáp án khởi động trang 5 Toán lớp 7 Tập 1: Nhiệt độ lúc 13 giờ ngày 24/01/2016 tại một số trạm đo được cho bởi bảng sau...

Khởi động trang 5 Toán lớp 7 Tập 1 (Cánh Diều)

Câu hỏi

Nhiệt độ lúc 13 giờ ngày 24/01/2016 tại một số trạm đo được cho bởi bảng sau:

Khoi dong trang 5 Toan lop 7 Tap 1 Canh Dieu

Các số chỉ nhiệt độ nêu trên có viết được dưới dạng phân số không?

Hướng dẫn giải và đáp án

Hướng dẫn giải

Viết số thập phân dưới dạng phân số có mẫu số là lũy thừa của 10 như đã học

Bài giải

Các chỉ số nhiệt độ đã cho trong bảng trên là  \(-1,3^{\circ} \mathrm{C} ;-0,5^{\circ} \mathrm{C} ; 0,3^{\circ} \mathrm{C} ;-3,1^{\circ} \mathrm{C}\)

Ta có \(-1,3=\frac{-13}{10} ;-0,5=\frac{-5}{10}\)

\(0,3=\frac{3}{10} ;-3,1=\frac{-31}{10}\)

Vì các số \(\frac{-13}{10} ; \frac{-5}{10} ; \frac{3}{10} ; \frac{-31}{10}\) là các phân số nên các số −1,3; −0,5; 0,3; −3,1 viết được dưới dạng phân số

Vậy các số chỉ nhiệt độ \(-1,3^{\circ} \mathrm{C} ;-0,5^{\circ} \mathrm{C} ; 0,3^{\circ} \mathrm{C} ;-3,1^{\circ} \mathrm{C}\)  viết được dưới dạng phân số.

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM