Bài 9 trang 8 SGK Toán 8 tập 1

Bài 9 trang 8 sgk toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 9 trang 8 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn muốn giải bài 9 trang 8 SGK Toán 8 tập 1? Đừng bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức toán 8 bài 2 để tự tin giải tốt các bài tập nhân đa thức với đa thức.

Đề bài 9 trang 8 SGK Toán 8 tập 1

Điền kết quả tính được vào bảng:

Giá trị \(x\)\(y\)

Giá trị của biểu thức

\((x - y)(x^2 + xy + y^2)\)

\(x = -10; y = 2\)  
\(x = -1; y = 0\)  
\(x = 2; y = -1\)  

\(x = -0,5; y = 1,25\)

(trường hợp này có thể dùng máy tính bỏ túi để tính)

 

Giải bài 9 trang 8 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn cách làm

 - Áp dụng qui tắc nhân đa thức với đa thức để nhân phá ngoặc rồi rút gọn biểu thức.

- Thay giá trị \(x, y\) tương ứng để tính giá trị của biểu thức.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 9 trang 8 SGK toán tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách làm và đáp án

Trước hết, ta làm tính nhân để rút gọn biểu thức, ta được:

\({\left( {x - y} \right)\left( {{x^2} + xy + {y^2}} \right)} \)

\(= x\left( {{x^2} + xy + {y^2}} \right) - y\left( {{x^2} + xy + {y^2}} \right)\)

\(= x.{x^2} + x.xy + x.{y^2} + \left( { - y} \right).{x^2} + \left( { - y} \right).xy + \left( { - y} \right).{y^2}\)

\(= {x^3} + {x^2}y + x{y^2}-y{x^2}-x{y^2}-{y^3} \)

\(= {x^3} + \left( {{x^2}y - y{x^2}} \right) + \left( {x{y^2} - x{y^2}} \right)\, - {y^3}\)

\(= {x^3}-{y^3}\)

Sau đó tính giá trị của biểu thức:\({x^3}-{y^3}\)

Ta có:

Khi \(x = -10; y = 2\) thì \(A = {\left( { - 10} \right)^3}-{2^3} =  - 1000-8 =  - 1008\)

Khi \(x = -1; y = 0\) thì \(A = {\left( { - 1} \right)^3}-{0^3} =  - 1\)

Khi \(x = 2; y = -1\) thì \(A = {2^3}-{\left( { - 1} \right)^3} = 8 + 1 = 9\)

Khi \(x = -0,5; y = 1,25\) thì

\(A = {\left( { - 0,5} \right)^3}-1,{25^3} =  - 0,125-1,953125 =  - 2,078125\)

Giá trị \(x\)\(y\)

Giá trị của biểu thức

\((x - y)(x^2 + xy + y^2)\)

\(x = -10; y = 2\) -1008
\(x = -1; y = 0\) -1
\(x = 2; y = -1\) 9

\(x = -0,5; y = 1,25\)

-2,078125

Hướng dẫn giải bài 9 sgk toán 8 tập 1 trang 8

Giải bài tập khác

  Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 9 trang 8 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top