Bài 8 trang 8 SGK Toán 8 tập 1

Bài 8 trang 8 sgk toán 8 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 8 trang 8 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1.

Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 8 trang 8 SGK Toán 8 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 8 bài 2 đã được học trên lớp về nhân đa thức với đa thức

Xem chi tiết!

Đề bài 8 trang 8 SGK Toán 8 tập 1

Làm tính nhân:

a)

\(\left( {{x^2}{y^2} - \dfrac{1}{2}xy + 2y} \right)\left( {x - 2y} \right)\)

b)

\(\left( {{x^2} - xy + {y^2}} \right)\left( {x + y} \right)\)

Giải bài 8 trang 8 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức: Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 8 trang 8 SGK toán tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a)

\(\,\left( {{x^2}{y^2} - \frac{1}{2}xy + 2y} \right)\left( {x - 2y} \right)\\ = {x^2}{y^2}.x + {x^2}{y^2}.(-2y)+( - \frac{1}{2}xy).x +(- \frac{1}{2}xy).\left( { - 2y} \right) + 2yx + 2y.\left( { - 2y} \right)\\ = {x^3}{y^2} - 2{x^2}{y^3} - \frac{1}{2}{x^2}y + x{y^2} + 2{\rm{x}}y - 4{y^2}\)

b)

\(\,\left( {{x^2} - xy + {y^2}} \right)\left( {x + y} \right)\\ = {x^2}.x + {x^2}.y+( - xy).x +(- xy).y + {y^2}.x + {y^2}.y\\ = {x^3} + {x^2}y +(- {x^2}y)+( - x{y^2}) + x{y^2} + {y^3}\\ = {x^3} + {y^3}\)

Hướng dẫn giải bài 8 sgk toán 8 tập 1 trang 8

Giải bài tập khác

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 8 trang 8 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top