Bài 20 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Bài 20 trang 12 sgk toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 20 trang 12 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 20 trang 12 sgk toán 8 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 8 bài 3 để tự tin hoàn thành tốt các bài tập khác.

» Bài trước: bài 19 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Đề bài 20 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Nhận xét sự đúng, sai của kết quả sau:

\({x^2} + 2xy + 4{y^2} = {\left( {x + 2y} \right)^2}\)

Giải bài 20 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng bình phương của một tổng.

\({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 20 trang 12 SGK toán tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Ta có: 

\(\eqalign{ & {\left( {x + 2y} \right)^2} = {x^2} + 2.x.2y + (2y)^2 \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \;\;\,= {\rm{ }}{x^2} + 4xy + 4{y^2} \cr}\)

Do đó kết quả \({x^2} + 2xy + 4{y^2} = {\left( {x + 2y} \right)^2}\) sai.

Giải bài tập khác

Bài 20 trang 12 sgk toán 8 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 20 trang 12 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 20 trang 12 SGK Toán 8 tập 1 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu