Bài 20 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Bài 20 trang 12 sgk toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 20 trang 12 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 20 trang 12 sgk toán 8 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 8 bài 3 để tự tin hoàn thành tốt các bài tập khác.

» Bài trước: bài 19 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Đề bài 20 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Nhận xét sự đúng, sai của kết quả sau:

\({x^2} + 2xy + 4{y^2} = {\left( {x + 2y} \right)^2}\)

Giải bài 20 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng bình phương của một tổng.

\({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 20 trang 12 SGK toán tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Ta có: 

\(\eqalign{ & {\left( {x + 2y} \right)^2} = {x^2} + 2.x.2y + (2y)^2 \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \;\;\,= {\rm{ }}{x^2} + 4xy + 4{y^2} \cr}\)

Do đó kết quả \({x^2} + 2xy + 4{y^2} = {\left( {x + 2y} \right)^2}\) sai.

Giải bài tập khác

Bài 20 trang 12 sgk toán 8 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 20 trang 12 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top