Nhân đa thức với đa thức lý thuyết và các dạng bài cơ bản

Tổng hợp kiến thức cơ bản tiết Nhân đa thức với đa thức lý thuyết bao gồm quy tắc và công thức nhân đa thức với đa thức, cùng với đó là các dạng toán thường gặp thuộc phần kiến thức này.

Nếu đang tìm kiếm một tài liệu học tập về phần đa thức, các em hãy tham khảo ngay tài liệu dưới đây với hệ thống lý thuyết nhân đa thức với đa thức cùng các dạng bài tập thường gặp, giúp các em nắm được trọn vẹn phần kiến thức này. Các thầy cô cũng có thể sử dụng bài tổng hợp này như một tài liệu hữu ích phục vụ quá trình dạy học của mình.

Cùng tham khảo nhé!

I. Lý thuyết Nhân đa thức với đa thức lý thuyết 

1. Quy tắc

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

2. Công thức

Cho \(A, B, C, D\)  là các đa thức ta có:

\((A + B) . (C + D) \) \(= A(C + D) + B(C + D)\) \(= AC + AD + BC + BD.\)

Chú ý : 

Tích của hai đa thức là một đa thức .

Ví dụ: \(\left( {x - 2y} \right)\left( {2x + y} \right) = x.2x + x.y - 2y.2x - 2y.y\)

\( = 2{x^2} + xy - 4xy - 2{y^2} = 2{x^2} - 3xy - 2{y^2}\)

II. Các dạng bài cơ bản

Dạng 1: Nhân đa thức với đa thức

Phương pháp:

Sử dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức

Dạng 2: Tính giá trị biểu thức

Phương pháp:

Giá trị của biểu thức \(f\left( x \right)\) tại \({x_0}\)  là \(f\left( {{x_0}} \right)\)

Dạng 3: Tìm \(x\)

Phương pháp:

Sử dụng các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức để biến đổi đưa về dạng  tìm \(x\) cơ bản.

-----------------------------

Hy vọng với hệ thống kiến thức lý thuyết nhân đa thức với đa thức trên đây, các em sẽ có thêm một tài liệu học tập hữu ích để học tốt hơn môn Toán 8. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

doctailieu.com
Back to top