Bài 9 trang 132 SGK Toán 8 tập 2

Bài 9 trang 132 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 9 trang 132 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 9 trang 132 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập nâng cao khác.

Đề bài 9 trang 132 SGK Toán 8 tập 2

Cho tam giác \(ABC\)\(AB < AC\), \(D\) là một điểm nằm giữa \(A\)\(C\). Chứng minh rằng : \(\widehat {ABD} = \widehat {ACB} \Leftrightarrow A{B^2} = AC.AD\)

» Bài tập trước: Bài 8 trang 132 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 132 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng tính chất của hai tam giác đồng dạng.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 9 trang 132 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Giải bài 9 trang 132 sgk Toán 8 tập 2

a) Chứng minh \(\widehat {ABD} = \widehat {ACB} \Rightarrow A{B^2} = AC.AD\)

Xét \(∆ABD\)\(∆ACB\) có:

\(\widehat A\) chung (gt)

\(\widehat {ABD} = \widehat {ACB}\) (gt)

\(\Rightarrow \) \(∆ABD ∽ ∆ACB\) (g.g)

\( \Rightarrow \dfrac{{AB}}{{AC}} = \dfrac{{AD}}{{AB}} \Rightarrow A{B^2} = AC.AD\)

b) Chứng minh \(A{B^2} = AC.AD \Rightarrow  \widehat {ABD} = \widehat {ACB}\)

 \(A{B^2} = AC.AD\Rightarrow \dfrac{{AB}}{{AC}} = \dfrac{{AD}}{{AB}}\)

Xét \(∆ABD\) và \(∆ACB\) có:

\(\widehat A\) chung 

\(\dfrac{{AB}}{{AC}} = \dfrac{{AD}}{{AB}}\)

Suy ra \(∆ABD ∽ ∆ACB\) (c.g.c)

\(\Rightarrow \widehat {ABD} = \widehat {ACB}\) (Tính chất hai tam giác đồng dạng).

Vậy \(\widehat {ABD} = \widehat {ACB} \Leftrightarrow A{B^2} = AC.AD\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 10 trang 132 SGK Toán 8 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 9 trang 132 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
28/10/2019    11:14 AM
28/10/2019    11:14 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top