Bài 1 trang 131 SGK Toán 8 tập 2

Bài 1 trang 131 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 1 trang 131 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 1 trang 131 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập nâng cao khác.

Đề bài 1 trang 131 SGK Toán 8 tập 2

Dựng hình thang \(ABCD\, (AB// CD)\), biết ba cạnh: \(AD = 2cm, CD = 4 cm, BC = 3cm\) và đường chéo \(AC = 5 cm.\)

Giải bài 1 trang 131 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

- Áp dụng cách dựng tam giác, hình thang.

- Dấu hiệu nhận biết hình thang.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 1 trang 131 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Giải bài 1 trang 131 sgk Toán 8 tập 2

- Dựng đoạn thẳng \(CD = 4cm\).

- Dựng hai cung tròn tâm \(C\) bán kính \(5cm\) và tâm \(D\) bán kính \(2cm\) hai cung tròn cắt nhau tại \(A\).

- Dựng đường thẳng \(d\) qua \(A\) song song với \(DC\).

- Dựng cung tròn tâm \(C\) bán kính \(2cm\) cắt \(d\) tại \(2\) điểm \(B\)\(B'\).

Các tứ giác \(ABCD\)\(AB’CD\) là những hình thang thỏa mãn đề bài.

Chứng minh: 

Tứ giác \(ABCD\)\(AB // CD\) (vì \(d\) // \(CD\)), \(AD = 2cm\), \(CD = 4 cm\), \(BC = 2 cm\), \(AC=5cm\) là hình thang thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Tứ giác \(AB’CD\) cũng là hình thang thỏa mãn yêu cầu vì \(AB’//CD\), \(AD = 2cm, CD = 4 cm, CB’ = 2 cm\), \(AC=5cm\).

Vậy bài toán có hai nghiệm hình.

» Bài tập tiếp theo: Bài 2 trang 131 SGK Toán 8 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 131 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
28/10/2019    13:02 PM
28/10/2019    13:02 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top