Bài 8 trang 132 SGK Toán 8 tập 2

Bài 8 trang 132 sgk Toán 8 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 8 trang 132 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

   Lời giải bài 8 trang 132 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập nâng cao khác.

Đề bài 8 trang 132 SGK Toán 8 tập 2

Trên hình 151 cho thấy ta có thể xác định chiều rộng \(BB’\) của khúc sông bằng cách xét hai tam giác đồng dạng \(ABC\)\(AB’C’\). Hãy tính \(BB’\) nếu \(AC = 100 \,m\), \(AC’ = 32\, m, \,AB’ = 34\,m.\)

Đề bài 8 trang 132 SGK Toán 8 tập 2

» Bài tập trước: Bài 7 trang 132 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 132 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng: Tính chất hai tam giác đồng dạng.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 8 trang 132 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Ta có: \(\Delta ABC \sim \Delta AB'C'\left( \text{giả thiết} \right)\)

\( \Rightarrow \) \(\dfrac{{AB}}{{AB'}} = \dfrac{{AC}}{{AC'}}\) (tính chất hai tam giác đồng dạng)

\(AB=AB'+BB'\)

\( \Rightarrow \) \(\dfrac{{AB' + BB'}}{{AB'}} = \dfrac{{AC}}{{AC'}}\)

\( \Rightarrow \) \(\dfrac{{34 + BB'}}{{34}} = \dfrac{{100}}{{32}}\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow 34 + BB' = 34.100:32\\ \Rightarrow 34 + BB' = 106,25\\ \Rightarrow BB' = 106,25 - 34\\ \Rightarrow BB' = 72,25\left( m \right) \end{array}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 9 trang 132 SGK Toán 8 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 8 trang 132 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
28/10/2019    11:26 AM
28/10/2019    11:26 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top