Đáp án bài 50 trang 84 sách giáo khoa Toán lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 50 trang 84 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Tam giác đồng dạng

Đề bài

Bóng của một ống khói nhà máy trên mặt đất có độ dài là 36,9m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 1,62m. Tính chiều cao của ống khói (h.52).

Hình 52
 

Đáp án lời giải

Tương tự Bài 48 (trang 84 SGK Toán 8 tập 2)

Giả sử thanh sắt là A'C', có bóng là A'B'.

Vì ống khói và thanh sắt đều vuông góc với mặt đất nên hai tam giác ABC và A'B'C' đều là tam giác vuông.

Vì cùng một thời điểm tia sáng chiếu nên ta suy ra góc ACB = góc A'C'B'

=> ΔABC ∼ ΔA'B'C' nên

Đáp án bài 50 trang 48

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 50 trang 84 sách giáo khoa Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu