Đáp án bài 47 trang 84 sách giáo khoa Toán lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 47 trang 84 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Tam giác đồng dạng

Đề bài

Tam giác ABC có độ dài các cạnh là 3cm, 4cm, 5cm. Tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC và có diện tích là 54cm2. Tính độ dài các cạnh của tam giác A'B'C'.

Đáp án lời giải

Hình bài 47


Đáp án bài 47 trang 80
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 47 trang 84 sách giáo khoa Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu