Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 46 trang 84 SGK Toán lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 46 trang 84 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Đề bài

Trên hình 50, hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các tam giác này theo thứ tự đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng?

Hình 50
 

Đáp án lời giải

Xét ΔADC và ΔABE ta có: 

góc A chung 

góc D = góc B = 90⁰ 

⇒ Δ ADC ∽ Δ ABE (g-g) 

Xét Δ DEF và Δ BCF có: 

góc D = góc B = 90⁰ 

góc DFE = góc BFC (đối đỉnh) 

⇒ Δ DEF ∽ Δ BCF (g-g) 

Xét Δ DFE và Δ BAE ta có: 

góc D = góc B = 90⁰ góc E chung 

⇒ Δ DFE ∽ Δ BAE (g-g) 

Xét Δ BFC và Δ DAC ta có: 

góc D = góc B = 90⁰ 

góc C chung 

⇒ Δ BFC ∽ Δ DAC (g-g)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 46 trang 84 SGK Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu