Đáp án bài 45 trang 80 sách giáo khoa Toán lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 45 trang 80 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Tam giác đồng dạng

Đề bài

Hai tam giác ABC và DEF có góc A = góc D, góc B = góc E, AB = 8cm, BC = 10cm, DE =6cm. Tính độ dài các cạnh AC, DF và EF, biết rằng cạnh AC dài hơn cạnh DF là 3cm.

Đáp án lời giải

Hình bài 45 trang 80


Đáp án bài 45 trang 80
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 45 trang 80 sách giáo khoa Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu