Bài 45 trang 80 SGK Toán 8 tập 2

Bài 45 trang 80 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 45 trang 80 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 45 trang 80 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 chương 3 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập về trường hợp đồng dạng thứ ba khác.

Đề bài 45 trang 80 SGK Toán 8 tập 2

Hai tam giác \(ABC\)\(DEF\)\(\widehat{A} = \widehat{D}, \widehat{B} = \widehat{E}\), \(AB = 8cm, BC = 10cm, DE= 6cm\). Tính độ dài các cạnh \(AC, DF\)\(EF\), biết rằng cạnh \(AC\) dài hơn cạnh \(DF\)\(3\,cm\).

» Bài tập trướcBài 44 trang 80 sgk Toán 8 tập 2

Giải bài 45 trang 80 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng

- Định lí: Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

- Tính chất hai tam giác đồng dạng.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 45 trang 80 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Giải bài 45 trang 80 sgk Toán 8 tập 2

Xét \(∆ABC\)\(∆DEF\) có:

\(\widehat{A} = \widehat{D}\) (giả thiết)

\(\widehat{B} = \widehat{E}\) (giả thiết)

\(\Rightarrow ∆ABC ∽ ∆DEF (g - g)\)

\( \Rightarrow \dfrac{AB}{DE}= \dfrac{BC}{EF} = \dfrac{CA}{FD}\) (tính chất hai tam giác đồng dạng)

Hay \(\dfrac{8}{6} = \dfrac{10}{EF} = \dfrac{CA}{FD}\)

Suy ra: \(EF = 6.10 : 8 = 7,5 cm\)

Vì \(\dfrac{8}{6} = \dfrac{CA}{FD}\)

\( \Rightarrow  \dfrac{CA}{8} = \dfrac{FD}{6} = \dfrac{CA - FD}{8-6}= \dfrac{3}{2}\) (Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau).

\( \Rightarrow CA = \dfrac{8.3}{2} = 12 cm\)

     \(FD = 12 -3 = 9cm \)

» Bài tập tiếp theoBài 46 trang 84 sgk Toán 8 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 45 trang 80 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu