Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 44 trang 80 SGK Toán lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 44 trang 80 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Đề bài

Cho tam giác ABC có các cạnh AB= 24cm, AC = 28cm. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Gọi M,N theo thứ tự là hình chiếu của B và C trên AD.

Đề bài 44 trang 80

Đáp án lời giải


Hình bài 4 trang 80
Đáp án câu a bài 44 trang 80
Đáp án câu b bài 44 trang 80
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 44 trang 80 SGK Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu