Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 35 trang 79 SGK Toán lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 35 trang 79 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Đề bài

Chứng minh rằng nếu tam giác A ′ B ′ C ′ đồng dạng với tam giác A B C theo tỉ số k thì tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng k .

Đáp án lời giải

Hình 35 trang 79
đáp án bài 35 trang 79
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 35 trang 79 SGK Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Yêu cầu giải đề