Đáp án bài 36 trang 79 sách giáo khoa Toán lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 36 trang 79 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Tam giác đồng dạng

Đề bài

Tính độ dài x của đoạn thẳng BD trong hình 43 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất), biết rằng ABCD là hình thang (AB // CD); AB = 12,5cm, CD = 28,5cm, góc DAB = góc DBC.


Hình 43
 

Đáp án lời giải

Đáp án bài 36 trang 79

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 36 trang 79 sách giáo khoa Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu