Giải bài 43 trang 80 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 43 trang 80 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Tam giác đồng dạng

Đề bài

Cho hình bình hành ABCD(h46) có độ dài các cạnh AB = 12cm, BC = 7cm. Trên cạnh AB lấy một điểm E sao cho AE = 8cm. Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại F,

a) Trong hình vẽ đã cho có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng? hãy viết các cặp tam giác đồng dạng với nhau theo các đỉnh tương ứng.

b) Tính độ dài đoạn EF và BF, biết rằng DE = 10cm.

Hình 46
 

Đáp án lời giải

a) Áp dụng định lí: Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho. 

BE // DC (gt) => ΔBEF ∽ ΔCDF 

AD // BF (gt) => ΔADE ∽ ΔBFE . 

Do đó: ΔADE ∽ ΔCFD 

b) BE = AB − AE = 12 − 8 = 4 cm 

ΔADE ∽ ΔBFE ( cmt )

Đáp án bài 43

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 43 trang 80 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Yêu cầu giải đề