Bài 37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Bài 37 trang 87 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 37 trang 87 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 37 trang 87 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 2 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các dạng bài tập tia phân giác của góc khác.

Đề bài 37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Cho hai tia \(Oy, \, Oz\) cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia \(Ox\). Biết  \(\widehat{xOy} = 30^o, \, \widehat{xOz} = 120^o.\)

a) Tính số đo góc \(yOz\)

b) Vẽ tia phân giác \(Om\) của góc \(xOy\), tia phân giác \(On\) của góc \(xOz\). Tính số đo góc \( mOn\).

» Bài tập trước: Bài 36 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 37 trang 87 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

a) Chỉ ra tia  tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ox\)\(Oz\) rồi tính số đo góc \(yOz\)

b) 

  • Bước 1: Tính góc \(xOn\) dựa vào tính chất tia phân giác
  • Bước 2: Tính góc \(xOm\) dựa vào tính chất tia phân giác
  • Bước 3: Chỉ ra tia \(Om\) nằm giữa hai tia \(Ox\)\(On\)
  • Bước 4: Tính số đo góc \(mOn\)
     

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Bài 37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

a)

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia \(Ox\) có  \(\widehat{xOy} = 30^o < \widehat{xOz} = 120^o.\)

Do đó tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oz\), suy ra:

\(\begin{align} \widehat{xOy} + \widehat{yOz} &= \widehat{xOz} \\ \Rightarrow \widehat{yOz} &= \widehat{xOz} - \widehat{xOy} \\ &= 120^o - 30^o \\ &= 90^o \end{align}\)

b)

Vì \(On\) là tia phân giác của góc \(xOz\) nên ta có:

\(\widehat{xOn} = \widehat{nOz} = \dfrac{\widehat{xOz}}{2} = \dfrac{120^o}{2} = 60^o\)

\(Om\) là tia phân giác của góc \(xOy\) nên:

\(\widehat{xOm} = \widehat{mOy} = \dfrac{\widehat{xOy}}{2} = \dfrac{30^o}{2} = 15^o\)

Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia \(Ox\) có \(\widehat{xOm} = 15^o < \widehat{xOn} = 60^o\)

Nên tia \(Om\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(On\), suy ra:

\(\begin{align} \widehat{xOm} + \widehat{mOn} &= \widehat{xOn} \\ \Rightarrow \widehat{mOn} &= \widehat{xOm} - \widehat{xOn} \\ &= 60^o - 15^o \\ &= 45^o \end{align}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 38 trang 91 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 37 trang 87 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu