Đáp án bài 37 trang 87 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 37 trang 87 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết rằng = 30⁰ , = 120⁰.

a) Tính số đo góc yOz.

b) Vẽ tia phân giác Om của ,tia phân giác On của . Tính số đo góc mOn

Đáp án:

bài 37 trang 87

Đáp án câu a bài 37 trang 87 sgk toán 6 tập 2

Đáp án câu b bài 37 trang 87 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 37 trang 87 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu