Giải bài 33 trang 87 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 33 trang 87 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết góc xOy = 130⁰. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính góc x'Ot.

Đáp án: 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 33 trang 87 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu