Đáp án bài 31 trang 87 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 31 trang 87 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

a) Vẽ góc xOy có số đo 126⁰.

b) Vẽ tia phân giác của góc xOy ở câu a.

Đáp án:

Đáp án câu a bài 31 trang 87 sgk toán 6 tập 2

a) Dùng thước đo góc ta vẽ được góc xOy = 126⁰

Cách vẽ: đặt thước đo góc trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch O của thước.

Kẻ tia Oy đi qua vạch 126 độ của thước đo góc. Vậy ta được góc xOy thỏa mãn yêu cầu bài toán.

b) Vì tia Ot là tia phân giác của góc xOy

Đáp án câu b bài 31 trang 87 sgk toán 6 tập 2

Đặt thước đo góc nằm cùng tia Oy trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox trùng với đỉnh O của góc xOy và tia Ox đi qua vạch O của thước . Kẻ tia Ot đi qua vạch 63 thì Ot là tia phân giác của góc xOy.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 31 trang 87 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu