Giải toán lớp 6: Đáp án bài 38 trang 91 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 38 trang 91 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

 Trên hình 48, ta có hai đường tròn (O; 2cm) và (A; 2cm) cắt nhau tại C, D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O.

a) Vẽ đường tròn tâm C, bán kính 2cm.

b) Vì sao đường tròn (C; 2cm) đi qua O, A?

hình 48
 

Đáp án:

a)  Vẽ đường tròn tâm C. bán kính 2cm.

Ta đặt đầu kim sắt của compa vào điểm C. Trên thước centimét, lấy độ mở của compa bằng 2cm, rồi vẽ một đường tròn. Ta được đường tròn tâm C bán kính R = 2cm.

Đáp án bài 38 trang 91 sgk toán 6 tập 2 phần 1
 

b)

Vì hai đường tròn (O; 2cm) và (A; 2cm) cắt nhau tại C nên:

- C thuộc (O; 2cm) => OC = 2cm do đó O thuộc (C; 2cm)

- C thuộc (A; 2cm) => AC = 2cm do đó A thuộc (C; 2cm)

Vậy đường tròn (C; 2cm) đi qua hai điểm O và A.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 6: Đáp án bài 38 trang 91 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu