Bài 38 trang 91 SGK Toán 6 tập 2

Bài 38 trang 91 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 38 trang 91 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Lời giải bài 38 trang 91 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 2 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các dạng bài tập đường tròn khác.

Đề bài 38 trang 91 SGK Toán 6 tập 2

Trên hình \(48\), ta có hai đường tròn \((O; \, 2cm)\) và \((A; \, 2cm)\) cắt nhau tại \(C,\, D\). Điểm \(A\) nằm trên đường tròn tâm \(O\).

a) Vẽ đường tròn tâm \(C\), bán kính \(2cm\).

b) Vì sao đường tròn \((C; \, 2cm)\) đi qua \(O, \, A\)?

Đề bài 38 trang 91 SGK Toán 6 tập 2

» Bài tập trước: Bài 37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 38 trang 91 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm
Đường tròn tâm \(O\), bán kính \(R\) là hình gồm các điểm cách \(O\) một khoảng bằng \(R\), kí hiệu \((O;\, R)\).

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 38 trang 91 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Lấy \(C\) làm tâm, mở khẩu độ compa bằng \(2cm\). Vẽ đường tròn tâm \(C\) bán kính \(2cm\)

Bài 38 trang 91 SGK Toán 6 tập 2

b)

\(C\) thuộc đường tròn \((O; \, 2cm)\) nên \(OC = 2cm.\)

\(C\) thuộc đường tròn \((A; \, 2cm)\) nên \(AC = 2cm.\)

Suy ra: \(CO = CA = 2cm\)

Nên đường tròn \((C; \, 2cm)\) đi qua \(O\) và \(A\) vì \(O\) và \(A\) cách \(C\) là \(2cm\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 39 trang 92 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 38 trang 91 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu