Bài 34 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Bài 34 trang 87 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 34 trang 87 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Lời giải bài 34 trang 87 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 2 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các dạng bài tập tia phân giác của góc khác.

Đề bài 34 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Vẽ hai góc kề bù \(xOy, \, yOx'\), biết  \(\widehat{xOy} = 100^o\). Gọi \(Ot\) là tia phân giác của góc \(xOy\)\(Ot'\) là tia phân giác của góc \(x'Oy\). Tính \(\widehat{x'Ot}, \, \widehat{xOt'}, \, \widehat{tOt'}.\)

» Bài tập trước: Bài 33 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 34 trang 87 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Tính \(\widehat{x'Oy}, \, \widehat{yOt}\) rồi tính \(\widehat{x'Ot}\)

+) Chỉ ta tia \(Ot'\) nằm giữa hai tia \(Ox\)\(Ox'\) rồi tính \(\widehat{xOt'}\)

+) Chỉ ra tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ot\)\(Ot'\) rồi tính \(\widehat{tOt'}\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 34 trang 87 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Theo đề bài hai góc \(xOy, \, yOx'\) là hai góc kề bù, do đó:

\(\widehat{xOy} + \widehat{yOx'} = \widehat{xOx'} = 180^o \\ \Rightarrow \widehat{yOx'} = 180^o - \widehat{xOy} = 180^o - 100^o = 80^o\)

Vì  \(Ot\) là tia phân giác của góc \(xOy\)

Suy ra:  \(\widehat{xOt} = \widehat{tOy} = \dfrac{\widehat{xOy}}{2} = \dfrac{100^o}{2} = 50^o \)

Vì  \(Ot'\) là tia phân giác của góc \(yOx'\)

Suy ra: \(\widehat{yOt'} = \widehat{t'Ox'} = \dfrac{\widehat{yOx'}}{2} = \dfrac{80^o}{2} = 40^o \)

+) Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng \(xx'\) có \(\widehat{xOt} = 50^o\) 

Suy ra, tia \(Ot\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Ox'\). Do đó:

\(\begin{align} \widehat{x'Ot} + \widehat{xOt} &= \widehat{xOx'} \\ \Rightarrow \widehat{x'Ot} &= \widehat{xOx'} - \widehat{xOt} \\ &= 180^o - 50^o \\ &= 130^o \end{align}\)

+)  Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng \(xx'\) có \(\widehat{t'Ox'} = 40^o\) 

Suy ra, tia \(Ot'\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Ox'\). Do đó:

\(\begin{align} \widehat{xOt'} + \widehat{t'Ox'} &= \widehat{xOx'} \\ \Rightarrow \widehat{xOt'} &= \widehat{xOx'} - \widehat{t'Ox'} \\ &= 180^o - 40^o \\ &= 140^o \end{align}\)

+) Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng \(xx'\) có \(\widehat{xOt} < \widehat{xOy} < \widehat{xOt'} \, (\text{vì} \, 50^o < 100^o < 140^o)\)

Suy ra tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ot\) và \(Ot'\). Do đó:

\(\widehat{tOt'} = \widehat{tOy} + \widehat{yOt'} = 50^o + 40^o = 90^o\)

Nhận xét: Hai tia phân giác của của hai góc kề bù vuông góc với nhau

» Bài tập tiếp theo: Bài 35 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 34 trang 87 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu