Giải toán lớp 6: Đáp án bài 34 trang 87 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 34 trang 87 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết góc xOy = 100⁰. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot' là tia phân giác của góc x'Oy. Tính góc x'Ot, góc xOt', góc tOt'.

Đáp án:


Đáp án bài 34 trang 87 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 6: Đáp án bài 34 trang 87 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu