Đáp án bài 20 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 20 trang 68 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Tam giác đồng dạng

Đề bài

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Đường thẳng a qua O và song song với đáy của hình thang cắt các cạnh AD, BC theo thứ tự tại E và F (h.26).

Chứng minh rằng OE = OF

Đề bài 20 trang 68

Đáp án lời giải

Đáp án bài 20 trang 68

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 20 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top