Giải bài 15 trang 67 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 15 trang 67 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Tam giác đồng dạng

Đề bài

Tính x trong hình 24 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.

Hình24

Đáp án lời giải Đáp án bài 15 trang 67

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 15 trang 67 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu