Bài 13 trang 40 SGK Toán 8 tập 2

Bài 13 trang 40 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 13 trang 40 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 13 trang 40 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 bài 1 chương 13 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập liên hệ giữa thứ tự và phép nhân khác.

Đề bài 13 trang 40 SGK Toán 8 tập 2

So sánh \(a\)\(b\) nếu:

a) \(a + 5 < b + 5\)

b) \(-3a > -3b\)

c) \(5a - 6 ≥ 5b - 6 \)

d) \(-2a + 3 ≤ -2b + 3\)

» Bài tập trướcBài 12 trang 40 sgk Toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 40 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng các tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương và số âm, liên hệ giữa thứ tự và phép cộng.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 13 trang 40 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Ta có: \(a + 5 < b +5\)

Cộng (-5) và hai vế bất đẳng thức \(a + 5 < b +5\) ta được:

\(a + 5 + (-5) < b + 5 + (-5)\)

Do đó: \(a < b.\)

b) Ta có: \(-3a > -3b\)

Nhân cả hai vế bất đẳng thức \(-3a > -3b\) với \(\dfrac{{ - 1}}{3} < 0\) ta được:

\( - 3a.\left( {\dfrac{-1}{3}} \right) <  - 3b.\left( { \dfrac{-1}{3}} \right)\)

Do đó: \(a  < b\)

c) Ta có: \(5a -6 ≥ 5b – 6\)

Cộng hai vế bất đẳng thức  \(5a - 6 ≥ 5b - 6\) với \(6\) ta được:

\(5a - 6 + 6 ≥ 5b - 6 + 6 \)

Do đó:  \(5a ≥ 5b\)

Nhân hai vế bất đẳng thức \( 5a ≥ 5b\) với \(\dfrac{1}{5}>0\) ta được:

\(5a.\dfrac{1}{5} \geqslant 5b.\dfrac{1}{5} \)

Do đó: \(a \ge b\)

d) \(-2a + 3 ≤ -2b + 3\)

Cộng hai vế bất đẳng thức \(-2a + 3 ≤ -2b + 3\) với \((-3)\) ta được

\(-2a + 3+(-3) ≤ -2b + 3+(-3)\)

Do đó:  \(-2a ≤ -2b\)

Nhân cả hai vế bất đẳng thức  -2a ≤ -2b với \dfrac{{ - 1}}{2} < 0 ta được:

\(- 2a\left( {  \dfrac{-1}{2}} \right) \geqslant  - 2b.\left( {  \dfrac{-1}{2}} \right) \)

Do đó \(a \ge b\)

» Bài tập tiếp theoBài 14 trang 40 sgk Toán 8 tập 2 

Hướng dẫn giải bài 13 sgk Toán 8 tập 2 trang 40

Giải bài tập khác

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập tiếp theo

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 13 trang 40 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu