Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

Câu 2 trang 37 Lịch Sử 5

Câu 2 trang 37 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 2 bài 16 trang 37 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

Câu 1 trang 37 Lịch Sử 5

Câu 1 trang 37 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 1 bài 16 trang 37 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới